RĪGAS 213. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

Iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmu un uzņem bērnus no 1,5 gadu vecuma. Mācību valoda – latviešu. 

Vesetas iela 11, Rīga, LV-1013

CITI OBJEKTI

Iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmu un uzņem bērnus no 1,5 gadu vecuma. Mācību valoda – latviešu.
Iestāde īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, uzņemot bērnus no 3 gadu vecumu, un mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, uzņemot bērnus no 1,5 gadu vecuma. Mācību valodas – latviešu un mazākumtautību.
Iestāde īsteno mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, uzņemot bērnus no 1,5 gadu vecuma. Mācību valoda – mazākumtautību.