PAR GRAFISKO ZĪMI

SKANSTES LOGOTIPS

Ir pienācis laiks skaidrāk iezīmēt Skanstes apkaimi gan dabā, gan rīdzinieku priekšstatos.

Skanstes logotips ir unikāla grafiskā zīme, kas atbilst Skanstes apkaimes mūsdienīgajam raksturam un iecerētajam tēlam. To veido tekstzīme SKANSTE un logotipa simbols – stilizēta vietas atzīme (angļu val. – pin). Simbols radīts kā vietas atzīmes silueta un Skanstes ielas stilizācijas apvienojums, kura centrā skaidri nolasāms apkaimes nosaukuma sākumburts S.

Viens no grafiskās zīmes pamatelementiem ir debeszilā krāsa, kas sasaucas ar zilo toni Rīgas pilsētas karogā un rada pozitīvu noskaņojumu. No vienas puses, zilā krāsa tiek saistīta ar mieru un nosvērtību, no otras – ar atraisītu fantāziju un radošu domāšanu.

 


Lejupielādē logotipu šeit

 


LEJUPLĀDĒ LOGOTIPU ŠEIT

LEJUPLĀDĒ LOGOTIPU ŠEIT

LEJUPLĀDĒ LOGOTIPU ŠEIT