Hanzas Perona pirmsākumi meklējami 18. un 19. gadsimta mijā, kad Rīgā tika izbūvēta dzelzceļa līnija uz Mangaļiem ar atzarojumu uz Andrejsalas elevatoru. Šeit tika iekārtota Rīgas preču dzelzceļa stacija, kur pēdējo preču kravu pārkrāva 2009. gadā. Mūsdienās no Rīgas preču dzelzceļa stacija ēku kompleksa saglabājušās vien dažas ēkas, tomēr ideja — savienot tālo un atšķirīgo kopīgam labumam — ir saglabājusies, pārdzimstot jaunā un mūsdienīgā veidolā ar nosaukumu Hanzas Perons.

Ēka Hanzas ielā 16a atrodas Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā, kas iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Šī industriālā mantojuma pieminekļa atdzimšana sākās 2003. gadā, kad to savā aizgādībā pārņēma ABLV Bank, nolemjot to veidot kā magnētu un simboliskus vārtus no Rīgas jūgendstila rajona uz plašo New Hanza teritoriju. Ēkas vērienīgie rekonstrukcijas darbi tika uzsākti 2017. gadā, ievērojot arhitekta Reiņa Liepiņa ideju — apvienot ēkas 120 gadu vēsturi ar mūsdienīgu pieeju multifunkcionālas kultūras būves izveidē.

Tā ir pirmā tik vērienīgā kultūras būve Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas, kas uzbūvēta tikai par privātiem līdzekļiem. Pirmo reizi Hanzas Perona durvis visiem interesentiem vēra 2019. gada augustā.

 

HANZAS IELA 16A, Rīga, LV-1045
120
gadu vēsture
2017
rekonstrukcijas darbu uzsākšana
2019
atvēršana

CITI OBJEKTI

Sporta 2 kvartāls šobrīd no industriālām telpām atdzimst par starptautiski orientētu, kultūrā un inovatīvā pieejā balstītu teritoriju - vidi, kur strādāt, dzīvot, radīt un baudīt.
Kim? jeb ''kas ir māksla?'' Laikmetīgās mākslas centrs tika dibināts 2009. gadā. Caur piedāvātajām noteikta žanra laika pavadīšanas iespējām – izstādēm, lekcijām, diskusijām, lasītavu, publikācijām – domājam par vārdu "konteksts" un "diskurss" labskanības un jēgas celšanu iespējami dažādos mērogos.
Muzeja pastāvīgā ekspozīcija iepazīstina ar Latvijas ugunsdzēsības vēsturi no 19. gadsimta vidus līdz mūsdienām. Šeit iespējams apskatīt ugunsdzēsēju formastērpus, ekipējumu, apbalvojumus un citus aksesuārus, kā arī pašiem izmēģināt spēkus dzēšanā un uzzināt daudz interesanta par Latvijas ugunsdzēsības vēsturi un ugunsdzēsēju ikdienu.